Gobierno Vasco

VSC: 2º CICLO

 2.ZIKLOKO HEZKUNTZA JARDUERA ANTOLATUAK (HJA)

HELBURUAK:
- Higienea.
• Norberaren kontzientzia eta balore unibertsalak ezagutzea eta garatzea bizikidetza
egokia lortzeko.
• Gizarte eta norberaren egoera eztabaidagarriak era kritiko batean analizatzea.
• Balore eta jarrera egokiak ikasten joatea norberaren ezagutza lortzeko.
• Norberaren sentipenak eta nahiak bideratzea.
• Norberaren jarrerak egokiak diren ala ez bereizten jakitea.
• Sinesmenak eta ezagutzak ezberdintzen jakitea.
• Besteengan jarrera solidarioa eta toleranteak bultzatzea.
• Elkarrizketaren bidea sustatzea eta garatzea gatazkei aurre egiteko.
EDUKIAK:
Bi multzotan banaturik:
• Bizitzarako gaitasunak:
- Auto-errespetua.
- Erronkei aurre egitea.
- Tentsioa kudeatzea.
- Harremanetan jartzea.
- Erabakiak hartzea.
• Ohitura osasungarriak:
- Botiken erabilera.
- Alkoholaren kontsumoa.
- Tabakoaren kontsumoa.
- Jarduera eta atsedena.
- Elikadura.
- Segurtasuna.
 
© BERMEO-SAN FRANTZISKO HERRI IKASTETXEA. Atalde z/g. 48370 BERMEO
Teléfono: 946880477 | 014923aa@hezkuntza.net